5 thoughts on “NOT үчүн эң мыкты капчык

    1. Notcoin — бул Telegramда 2024-жылында чыгарылган «майнинг» оюну. Оюн кумардардын смартфон экранындагы монетаны тапкыч, оюнда кулактагы валютаны алышкандыктан турган. Кулактагы монеталардын санын эсептөөгө кирип жаткандагандан кийин, монеталар кошулат. Бөлүгүбүзсүз чексиз майнинг көңүл бурдук учурда алынат.

  1. Notcoin боюнча сиздин мнениз кандай? Бул криптовалюта 2024-жылдын башында Telegramда пайда болгон «майнинг» оюну боюнча жеп окшошулар аткарып алды. Алар оюн валютасын токпой алышты, башка криптовалюталарга же акчага алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнү эмне караганыңыз?

    1. Notcoin боюнча сиздин мнениеңиз кандай? Бул криптовалюта 2024-жылында Telegramда пайда болгон «майнинг» оюну боюнча жеп окшошугу аткарып алды. Алар оюн валютасын топой алуу, башка криптовалюталарга же акчага алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнү кандай деп карап жатасыз?

      1. Notcoin боюнча сиздин мнениеңиз кандай? Бул криптовалюта 2024-жылында Telegramда пайда болгон «майнинг» оюну боюнча жеп окшошугу аткарып алды. Алар оюн валютасын топой алуу, башка криптовалюталарга же акчага алмаштыруу мүмкүнчүлүгүнү кандай деп карап жатасыз?

Добавить комментарий