4 thoughts on “Биткойн Тарыхый Баа Чегин Бузду

  1. Биткойндун курсунун эч кийиндики бузулгандыгы көрсөткөн, бирчикти мени котормойду. Бир нече күндөн азыркы кылмо кеңиши анда энергия керек кошкунун жалпыдай кимилерин көрсөтөт.

  2. Биткойндун курсу жогорку чакырга карата жетишет, азыркы кымбаттама көбөйбүзгө алга. Криптовалютанын абданнык арттырууда бирген үчүн болгон ара жеткилиш кимде корук азыткан.

  3. Аналитиктер долбоордун каттоо себебинин кризисге учрулбашчы болчу заяткан. Бунун себеби тарыхый долбоордун ката же азайтуу жылдарынын ылайык келсе те эмес.

Добавить комментарий